Otthoni hospice gondozás

 Otthoni hospice gondozás

 

     Ha kötelességteljesítésről van szó, ne törődj vele, hogy fázol-e, vagy izzadsz, virrasztasz-e, vagy eléggé kialudtad magad, gáncsolnak-e, vagy dicsérnek, halálveszedelemnek, vagy valami másnak teszed-e ki magad. Mert maga a halál is csak az élet feladatainak egyike.”                 Marcus Aurelius  

A hospice fogalma, alapelvei 

A „hospicium” latinul vendégszeretetet, megvendégelést, szállást jelent.

A hospice fogalma sajátos szellemiséget, szolgáltatásokat, szervezeti rendszert foglal magába.

A hospice szellemiség lényege a haldoklóval való együttélés, a haldokló bevonása egy közösség életébe, olyan környezet, körülmények biztosítása, amelyben a haldokló a megmaradt szellemi és fizikai képességeit használni tudja. A haldokló kirekesztettségének megszüntetése.

 

A terminális állapot fogalma:

A terminális állapot a betegségnek az a szakasza, amikor a gyógyító terápia már nem lehetséges, a kezeléstől nem a gyógyulás, hanem a fájdalom és a kínzó tünetek enyhítése várható.

 A palliatív ellátás 

A palliatív ellátás a terminális állapotú betegek tüneteinek enyhítésére irányuló támogató kezelések összessége.

A latin szó eredete: pallio, palliere: betakarni, enyhíteni, óvni; pallium: köpönyeg.

A WHO definíciója szerint a palliatív ellátás „ a kuratív kezelésre nem reagáló betegségben szenvedő betegek aktív, teljeskörű ellátása.

Kiemelkedő jelentőségű a fájdalom és egyéb tünetek, valamint pszichés, szociális és spirituális problémák kezelése. A palliatív ellátás célja a lehető legjobb életminőség biztosítása a betegek és családjaik számára.”

 

A hospice gondozási forma napjainkban az egészségügyi rendszer része.

 A hospice szervezeti formái:
  • Bentfekvő részlegek: hospice otthon, hospice palliatív részleg.
  • Hospice házi gondozás.
  • Egyéb formák: ambuláns gondozás, kórházi gondozás, kórházi mobil team, nappali kórház, telefonos lelki segélyszolgálat, gyászcsoport.
     Otthoni hospice gondozás 

Munkatársaimmal együtt ezen szervezeti formák közül a hospice házi gondozást szeretnénk nyújtani  Mezőtúr és kistérsége lakosságának részére, bízva abban, hogy a fent  említett ellátási formák itt is kialakulnak a későbbiekben.

 

Erre lehetőséget biztosít a városban működő kórház.

Otthoni hospice gondozásunk során a szakkonzultációs lehetőséget is a helyi kórház Belgyógyászati Osztályának  főorvosa fogja biztosítani.

A betegek egy része otthon szeretné tölteni utolsó napjait családja körében, de a család legtöbb esetben nem képes segítség nélkül vállalni a szakszerű ápolást, gondozást.

 

A folyamatos házi gondozás megvalósítása igazi team munkát kíván.

Ebben elsődleges szerepe a családnak van, aki felvállalja a beteg otthoni tartózkodását.

Kulcsfontosságú a koordinátor, a szociális szakember munkája.

Az ápolók, a gyógytornász az orvos útmutatása alapján önállóan végzik tevékenységüket, végzik az ápolást, a fájdalomcsillapítást. Mentálhigienes szakember segít a beteg pszichés támogatásában.

Időszakosan segítséget nyújt a lelkész, az orvosi szakkonzultáns, a dietetikus.

Munkájukat összefogja a szakmai vezető, aki hospice szakápoló és koordinátor, az én segítségemmel, aki diplomás ápoló és egészségügyi szakmenedzser végzettséggel rendelkezem.

Kidolgozzuk a team tagok feladatait,  munkaköri leírásban részletezve a koordinátor, a hospice orvos, az ápolók, a gyógytornász feladatait.

Munkánkat az Egészségügyi Minisztérium, az OEP, valamint a daganatos betegeket képviselő szervezetek részvételével 2000-ben kidolgozott, majd kibővített Szakmai irányelvek „ A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása”  , és az Egészségügyi Minisztérium által kibocsátott protokollok alapján kívánjuk végezni.

 

Folyamatosan veszünk részt képzéseken. Elvégeztem ebben az évben az Egészségügyi Továbbképző Intézet által szervezett hospice alaptanfolyamot, és beiratkoztam a hospice ápoló és koordinátor képzésre, melyet a következő évben fogok elvégezni.

 

A terminális állapotú betegek ápolása során célunk a beteg emberi méltóságát, döntéseit tiszteletben tartva, érzelmileg támogatni, egyéni igényeit figyelembe véve alapvető és magasabb rendű szükségleteinek kielégítésével kísérni a beteget a haláláig.

Jelenlét és elkisérés a beteg mellett, a hozzátartozók mellett, ez a pszichés vezetés célja.

A haldokló pszichés gondozásának alapja a haldoklás különböző fázisaiban az őszinte, de a beteg teherbíró képességeit is figyelembe vevő kommunikáció.

Valamennyi szakaszban fontos a beteggel való együttlét, érzéseinek és reakcióinak elfogadása. A haldoklót utolsó útján kísérnünk, és nem irányítanunk kell.

A hospice gondozás során segítséget szeretnénk nyújtani a gyászban: felkészülni a veszteségre, segítséget nyújtani a gyász feldolgozásában.

Az otthoni hospice gondozás bevezetésével kapcsolatban előtérbe kerülhetnek a következő problémák:

-         a lakosság kevés ismerettel rendelkezik a hospice ellátásról

-         későn kerülnek kapcsolatba a szolgáltatóval az agónia és a terminális állapot téves értelmezése következtében

-         nem vállalják a hozzátartozók a beteg végleges ellátását, félnek a gondtól, a tehetetlenségtől, hiszen több generáció már nem otthonában, hanem kórházban halt meg

-         ismeretlen a pszichés ellátás a családokban

Szemléletváltást szeretnénk elérni a lakosság körében a fentiekkel kapcsolatosan.

Ennek módját a személyes megbeszélés, az ismeretközlés különböző formái pl. helyi újság, helyi TV, rádió, kiadványok útján szeretnénk megvalósítani.

 

Az ápolási dokumentációt a 43/1999.(III.3.) Korm. Rendeletben foglaltak szerint vezetjük.

 

Az otthoni hospice gondozás személyi és tárgyi feltételeivel rendelkezem.

Eddigi munkám és tanulmányaim során megismertem és elfogadtam a hospice szemléletet. Szeretném ezt a tudást és gyakorlati tapasztalataimat munkatársaimmal együtt a betegek otthoni hospice gondozására fordítani.                                                     

                                                                      

„ Uram add meg mindenkinek a maga halálát, méltó végét azon életnek, melyben ki-ki szeretett, melynek értelme volt, melyben reá szükség volt.                                                           Mert mi csak héj és levél vagyunk.

 A nagy Halál, mit mindenki magában hordoz,  Az a gyümölcs, mi körül minden forog.”                  Rilke 

Irodalom:

A hospice ellátás alapjai

            Továbbképző füzetek 71.

            Szerk: Dr. Pilling János Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2006.

A hospice ellátás alapjai

            Továbbképző füzetek 70.

            Szerk:Dr. Hegedűs Katalin Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2006.

A hospice ellátás területi és minőségi fejlesztése

            Szerk: Dr. Hegedűs Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2005.

A halál és a haldoklás kultúrantropológiája

            Szerk: Dr. Pilling János Semmelweis Orvostudományi  Egyetem 1999.

Segítség a gyászban

            Szerk: Dr. Pilling János Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2001.

A házi betegellátás ápolói kézikönyve

            Robyn Rice Medicina Budapest 1998.

Ápolástani alapismeretek

Szerk: Nosza Magdolna Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest 2000.